Mindly


0 Like 12 Views
...

Description


Mindly เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสร้างแผนผังความคิด โดยเน้นการออกแบบที่มีรูปแบบเป็นการแบ่งหัวข้อจากหัวข้อใหญ่ไปเป็นหัวข้อย่อยๆได้มากมาย และมีลักษณะของแผนผังคล้ายกับดวงดาวในระบบจักรวาล การออกแบบ Mindly ผู้ใช้สามารถใส่รูปภาพ ลิงก์ของเว็บไซต์ต่าง และบันทึกข้อมูลหรือใส่ไอคอนเพิ่มลงในแต่ละหัวข้อได้อีกด้วย ทำให้การสร้างแผนผังความคิดนั้น มีความสวยงามและหลากหลายมากยิ่งขึ้น และยังสามารถบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ PDF หรือแชร์ออกมาผ่าน iCloud ได้อีกด้วย