Giphy


0 Like 5 Views
...

Description


GIPHY เป็นเครื่องมือออนไลน์ สำหรับสร้างและจัดการไฟล์ภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ Graphics Interchange Format (.gif) ผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาไฟล์ภาพเคลื่อนไหวมาใช้งานได้โดยไฟล์ภาพที่ได้มีขนาดเล็ก ทำให้สามารถส่งไฟล์ภาพได้รวดเร็ว รวมทั้งรองรับการแสดงผลของสีได้ถึง 256 สี จุดเด่นที่สำคัญของเว็บไซต์ GIPHY คือการนำคลิปวิดีโอจาก YouTube, Vimeo, Vine หรือเลือกอัปโหลดไฟล์วิดีโอที่ต้องการมาสร้างเป็น GIF Animation ได้อีกด้วย ปัจจุบันภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF Animation กำลังเป็นที่นิยม และรูปแบบการใช้งานมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook ผู้ใช้สามารถนำภาพ GIF Animation มาใช้งานเพียงแค่คัดลอกลิงค์ของรูปภาพจากเว็บไซต์ GIPHY ก็สามารถนำไปแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้ทันที