Mindomo


0 Like 14 Views
...

Description


Mindomo เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสร้าง Mind mapping โดยมีรูปแบบของการใช้งานหลายรูปแบบ เช่น สำหรับผู้เรียน สำหรับอาจารย์ และสำหรับธุรกิจ ซึ่งในส่วนของอาจารย์นั้น สามารถสร้างการบ้าน Mind mapping ให้แก่ผู้เรียนได้ Mindomo มีฟังก์ชันในการใช้งานให้เลือกใช้มากมาย เช่น สามารถใส่ลิงค์ วิดีโอ รูปภาพ กำหนดการงาน หรือความคิดเห็นลงใน Mind mapping ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ไปยังช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ PDF, Excel, Word, PowerPoint, หรือรูปภาพได้อีกด้วย