PlayPosit


0 Like 26 Views
...

Description


เว็บไซต์ที่จะช่วยคุณในการสร้างคำถามต่าง ๆ ลงในวิดีโอการเรียนการสอน เช่น คำถามปลายเปิด คำถามหลายตัวเลือก แบบสำรวจ เนื้อหาเพิ่มเติม ลิงค์เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อช่วยให้วิดีโอนั้นมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้สามารถนำลิงค์ของวิดีโอหรือค้นหาวิดีโอจากเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมกับ PlayPosit เช่น Khan Academy, Ted Ed, National Geographic และอื่นๆอีกมากมาย PlayPosit สามารถแบ่งปันวิดีโอคำถามได้ผ่านทางลิงค์ โค้ดสำหรับเว็บไซต์ หรือแชร์ไปยัง Edmodo นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมคลาสและส่งวิดีโอคำถามไปยังผู้เรียนในคลาสได้โดยตรงอีกด้วย