Screencastify


0 Like 10 Views
...

Description


Screencastify คือแอปพลิเคชันสำหรับจับภาพหน้าจอวีดิโออย่างง่าย ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Google Chrome ที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี เพื่อนำมาช่วยในการผลิตสื่อการสอนที่ต้องมีการบันทึกหน้าจอการเรียนการสอนบนเดสก์ท็อป หรือบันทึกกิจกรรมบนหน้าจอภายในแท็บเว็บเบราว์เซอร์ รวมทั้งบันทึกภาพและเสียงของผู้บรรยายได้อีกด้วย ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากการรียนการสอนในรูปแบบเดิม คือเรียนจากหนังสือเพียง อย่างเดียว เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งภาพ เสียง วิดีโอ มาอยู่ในรูปแบบสื่อการสอนที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ เกิดการเรียนรู้ สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงที่สุด แต่เดิมการผลิตสื่อการเรียนการสอนนั้นอาจจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านโสตทัศนูปกรณ์ หรือต้องซื้อโปรแกรมราคาแพงมาใช้ในการผลิต ขั้นตอนการทำงานก็อาจจะซับซ้อนทำให้ผู้สอนไม่สามารถทำเองได้ แต่ในปัจจุบันการบันทึกหน้าจอการเรียนการสอนนั้นสามารถทำได้ง่ายขึ้น Screencastify จึงเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ทำให้การบันทึกสื่อการเรียนการสอนด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น