Animaker


0 Like 8 Views
...

Description


Animaker เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถสร้างการ์ตูน Animation หรือ Infographic Videos สำหรับการประชาสัมพันธ์ การนำเสนองาน หรือการให้ความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการทำงานAnimationโปรแกรม Adobe Flash หรือ Aftereffect เลยก็สามารถสร้างงานได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังช่วยให้คุณสามารถบันทึกงานของคุณทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้ของระบบคลาวด์ โปรแกรม Animaker มี Library หรือคลังภาพและเสียง ให้สามารถ เลือกใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Icon รูปภาพ ตัวการ์ตูนบุคคล Effect Video คลังเสียงดนตรีประกอบอีกด้วย และยังสามารถ Upload ภาพขึ้นระบบเพื่อเรียกใช้งานได้เพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถส่งออกไฟล์จาก Animaker ไปยัง YouTube และ Facebook ได้