Pinterest


0 Like 3 Views
...

Description


Pinterest เกิดจากการรวมกันของคำว่า Pin (ปักหมุด) + Interest (ความน่าสนใจ) ซึ่งหมายถึง การปักหมุดในสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง ซึ่งเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันประเภท Social Bookmark หรือ Web Bookmark สำหรับเก็บหน้าเว็บ คลิปวิดีโอ ไฟล์ภาพ ลิงก์เว็บไซต์และเรื่องราวที่สนใจ ฯลฯ ปัจจุบันจะพบในรูปแบบของ Infographics มากที่สุด ซึ่งเป็นการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเก็บสิ่งที่เป็นความชอบส่วนตัวและวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลโดยใช้หลักการของการปักหมุด (Pin) สิ่งที่เราสนใจให้เพื่อนของผู้ใช้ได้เห็น หากเพื่อนในเครือข่ายสนใจจะเกิดเป็นกระแสของการบอกต่อ (Viral Marketing) นอกจากนี้หากเพื่อนในเครือข่ายได้เข้ามาติดตามและมีวิถีความชอบแบบเดียวกัน ก็สามารถเข้ามากด Like หรือ Comment พร้อมกับแบ่งปันไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เป็นต้น