Youtube


0 Like 4 Views
...

Description


Youtube เป็นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ที่มีมากว่าทศวรรษแล้ว ด้วยการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถอัพโหลดวิดีโอของตัวเองเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ดู รวมถึงมีเนื้อหาที่หลากหลายทำให้ Youtube เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อีกทั้งผู้สร้างเนื้อหาวิดีโอเองยังได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การขายโฆษณา การแจกเสียงประกอบและเพลงสำหรับใช้ในวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอ และมีการรวบรวมสถิติการรับชมวิดีโอให้ผู้สร้างทราบ ทำให้ผู้สร้างวิดีโอมีความสะดวกสบายและสามารถปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการทำวิดีโอให้เข้าถึงคนดูได้ดียิ่งขึ้นต่อไป ด้วยความสามารถดังที่กล่าวมาจึงทำให้ Youtube นั้นเหมาะสำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่วิดีโอทางการศึกษาของท่านเป็นอย่างยิ่ง